Zielony Ogród Sp. z o.o.
ul. Pocztowa 4
09-472 Słupno
Biuro: 24 261-94-75
Sklep ogrodniczy: 666-818-765
E-mail: info@zieloneogrody.net

Inne usługi

Inne usługi

Zielony Ogród zajmuje się też szeregiem usług dodatkowych do których m.in. należą:

  • usługi przesiewaczem
  • kruszenie betonu
  • prace rozbiórkowe
  • usługi projektowe
  • badanie zagęszczenia gruntu płytą dynamiczną

Ponadto przyjmujemy do utylizacji gruz. Wystawiamy kartę przekazania odpadu.

Jesteśmy godni zaufania

Dostosowując się do potrzeb rynku i klienta ciągle poszerzamy ofertę i zwiększamy zakres naszych usług.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget