Zielony Ogród Sp. z o.o.
ul. Pocztowa 4
09-472 Słupno
Biuro: 24 261-94-75
Sklep ogrodniczy: 666-818-765
E-mail: info@zieloneogrody.net

Zielony Ogród

Realizując powierzone nam projekty zapewniamy pełne zaangażowanie, oferując jednocześnie nieograniczone wsparcie merytoryczne i materiałowe.

Oferujemy usługi w zakresie kompleksowej realizacji Państwa inwestycji. Począwszy od projektowania poprzez realizację, skończywszy na oddaniu do użytkowania oraz
w czasie późniejszym przeglądy gwarancyjne obiektu.

Nasi Kontrahenci

to firmy, instytucje publiczne jak również inwestorzy prywatni: